komplettera läsa upp/om

Hej

Jag avslutar samh.vetenskaplig linje juni 2014 och mitt mål är att läsa juristprogrammet.

Jag har ganska bra betyg men vill försäkra mig om att bli antagen.

Jag undrar vad jag kan göra för att öka mina chanser/ höja mina betyg.

jag kommer att få slutbetyg och är behörig

 

Kan jag utbyteskomplettera ? Läsa om en kurs för att få högre betyg, får jag då räkna detta i mitt meritvärde ? I vilken grupp kommer jag i vid urvalet ??

 

Om jag tilläggskompletterar dvs läser helt nya kurser. Om detta inte höjer mitt jämförelsetal räknas det ändå in. I vilken grupp kommer jag i vid urval ?

 

Kan jag i mitt slutbetyg ta bort kurs som jag har lågt betyg i och ersätta med en ny kurs, som jag läser/läst på Kom Vux

 

Om jag efter studenten gör prövning på min skola och höjer mitt betyg, räknas det nya betyget då in i jämförelsetalet???

 

Jag har kontakt med vägledare på min skola men vill gärna ha synpunkter från olika,andra håll.

 

Chris   

 

Chris 2013-09-04 15:50

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-09-06

Hej

Det du kan göra är att höja betyg i de kurser som finns i ditt slutbetyg och skriva högskoleprovet Du kan inte läsa en annan kurs för att byta ut eller lägga till för att höja meritvärdet.Om du gör en utbyteskomplettering(höjer betyg) så prövas du både i betygsgrupp 1 med ditt slutbetyg och grupp II med slutbetyg+komplettering.
Hälsningar Chris

 

Skriv kommentar:

Taggar: betyg