historia

Om jag har gått teknisk linje på gymnasiet och vill söka in på juristutbildningen så har jag fått reda på att jag måste komplettera med att läsa Historia A (gymnasiekursen). Finns det möjlighet att läsa på komvux i Gbg på distans?När är det dags att söka inför kurs i höst?

Inger Sätterberg 2015-04-13 17:33

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-04-15

Hej
Du måste läsa i den kommun som du är folkbokförd i. Utbud och anökningstider skiljer sig mellan kommuner men ta kontakt med vuxenutbildningen där du bor. Du hittar även information på kommunens hemsida under vuxenutbildning.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: