Fråga

tillhör språkkunskapsutbildningar till beteendevetenskapliga utbildningar eller samhällveteneskapliga utbildningar?om inte vilken grupp då?

Maher 2015-10-17 10:33

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-10-23

Hej
Det beror lite på om det är någon inriktning på utbildningen förutom språk. Språk tillhör ofta Humnistiska fakulteten men det finns ju t ex ekonomi och ingenjörsutbildningar med språkinriktning och då ligger utbildningarna inom resp område
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: