Vård och omsorg gymnasium

Om man går vård och omsorg programmet med den högskoleförbredande grunden, vilka program har man behörighet till på högskolan? 

Wilma 2015-11-21 10:38

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-11-24

Hej
Det är omöjlgit att räkna upp alla utbildningar men läser du till Matematik 2 också så har du en bra behörighet till många program
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: