Komplettering

Undrar hur man går till väga när man vill läsa upp sina betyg? Har läst att numera har man i många kommuner tagit bort möjligheten att delta i själva undervisningen på komvux för att läsa upp betygen. Men att man har rätt att göra en så kallad prövning för att höja ett betyg. Och då har man ingen rätt till studiebidrag när man studerar.

Jag hade gärna velat studera med undervisning. Gäller detta i Halmstad?

 

Sabina Eriksson 2016-01-05 21:12

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-07

Hej
Man får inte gå på lektionsbunden unvervisning ifall man G/E eller högre.Detta gäller alla kommuner. Men du kan anmäla dig til prövning med det berättigar inte till studiemedel
Hälsnigar Chris

Skriv kommentar: