Slutbetygs roll

Tack så mycket för svaret.

Jag har gymnasieutbildnings dedöming. Matematik: D, Naturkunskap: B.

I Sverige har jag studerat samhälskunskap: 1b. Dessutom till Svenska som andra språk 1, 2 och 3. Slut betyg är E, E, D och D respektive ämnet. 

Frågan är: Har slut betyget en avgörande roll för att man bli antagen?

Forat Pola 2016-01-06 21:53

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-08

Hej
Om du har en hel gymnasieutbildning så har du även fått ett meritvärde(Betygssnitt) uträknat. Det är på den poängen som urvalet görs. DU behöve räven läsa Engelska 5 och 6 ifall du inte har det i idtt gymnasiebetyg
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: