Finansiering av studier

Jag behöver komplettera mina mattebetyg ftån gymnasiet för att kunna studera vidare till ingenjör. Har tänkt att studera på distans och undrar vilka kostnader detta medför. Jag har för närvarande tillfälligt arbete och har tänkt att plugga upp matte o svenska på fritiden, för att bli behörig att studera vidare. Jag är 27 år och bor i Älvdalens kommun

Gun Lindquist 2016-01-29 01:04

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-29

Hej
Vuxenutbildning är kostnadsfri men du betalar för kurslitteraturen. Gör du prövning så kostar det ofat 500:-/kurs
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: