Distansutbildning som startar i april 2016

Hej, finns det några distansutbildningar som startar i april 2016?

Med vänlig hälsning

Susanne Sörell, 076-8464790

Susanne Sörell 2016-02-23 12:26

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-02-23

Hej
På vilken nivå menar du?

Susanne Sörell 2016-02-23

På gymnasienivå och distans.

Skriv kommentar: