Har denna Syo rätt?

"Hej!
Hmmm... det är några saker här som inte stämmer. för det första så kan skolan visst utfärda ett slutbetyg där alla kurser är med, även om man inte erbjuder kurserna. Så ett slutbetyg på 2700p är helt OK. Sen finns det inget som hindra dig från att i slutet av åk 3 byta ut valbara kurser och individuella val-kurser som du läser på din nya skola, mot kurser som du läste på din förra skola. På det sättet så kan du få ett högre medelbetyg på ditt slutbetyg.
""För det andra, om dina 4 betyg ändå skulle hamna på ett samlat betygsdokument, så får du fortfarande räkna dom om/när du söker till en högskola. Regeln är nämligen att först så räknas snittet på ditt slutbetyg. Om du sedan har kurser på ett samlat betygsdokument så räknas de med i en ny beräkning av medelbetyget om de höjer snittet. Bra va!."""""
Addo 2007-09-06 00:40

Skriv kommentar: