karaktärsämne?

Hej

Jag undrar hur många poäng i karaktärsämne varje program måste ha som inte elev får byta ut mot andra ämne? Jag vet 750p kärn, Jag har sett en summa 1450 men ingår då kärnämnena i den summan? Sen undrar jag vad är det för skillnad på valbara kurser och indivuduellt val? Min skola har en hög kurser under denna rubrik. Min skola elprogrammet har 750 kärämne sen 700 karaktär + projektarbete. Därefter kommer det 3 valbara inriktningar på olika antal poäng. Därefter ett visst antal poäng jag själv ska välja. Men jag kan oxå få välja att plocka bort ämne från min inriktning och lägga till andra. Stämmer detta? Jag går på en friskola. Jättetacksam för svar! MVH MI
MI 2007-09-07 00:40

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-09-07
Hej
Gymnasiet består kärnämnen(750 poäng), gemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, individeulla val och valbara kurser. Hur många kurser som är genmensamma karaktärskurser skiljer sig mellan programmen. Det enda som man som elev får ta bort och byta ut är om man har fler poäng än vad man behöver(2500) är valbara kurser och indivuellt val. Vissa skolor gör ingen skillnad på valbara och inidividuella val. Man brukar inte få plocka bort kurser som ligger inom inriktningen men ditt program kan ju vara ett specialutformat program. Gå och prata med någon på din skola för att reda ut just din studieplan.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: