Gymnasielärare i tre ämnen.

Hej!

Läser nu till gymnasielärare i samhällskunskap (120hp) och religion (90hp) och hade tänkt att läsa till ett tredje ämne, då tänkt psykologi under min studietid (distansstudier) antigen på helfart eller halvfart. Min fråga är hur många högskolepoäng jag behöver i mitt tredjeämne för att få undervisa i även detta på gymnasienivå?

Maria 2016-04-05 22:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-04-07

Hej
Ta kontakt med institutionen för Psykologi så att du läser rätt kurser och rätt antal poäng
Hälsninar Chris

Skriv kommentar: