Naturkunskap

Exakt vilka gymnasiekurser motsvarar egentligen naturkunskap A och B? Täcker det biologi, fysik, kemi B?
Kajsa 2007-09-10 00:41

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-09-11
vad du menar. Innehållsmässigt finns ingen direkt motsvarighet, då NKA endast är 50 p och NKB 100 p.

Vhs har däremot sagt att vissa kurser kan läsas i stället för NKB för att bli behörig. Bi A, Fy A och Ke A (300 p) är ok i stället för NKB till utbildningar där det egentligen räcker med NKB. Till exempelvis sjuksköterska  kan man istället för NKB läsa vårdkurser på Omvårdnadsprogrammet.

För ett fullständigt svar på din fråga måste du gå till en syo och be henne läsa på sidan 33 i VHS bedömningshandbok.

Skriv kommentar: