Ansökning distansgymnasium

Jag ska börja gymnasiestudier på distans. Hur sker anökning rent praktisk. Ska jag söka en kurs i taget (t ex kurs på 100 poäng), eller ska jag söka kurser som täcker hela terminen 400 poäng i min anmälan?

Marianne Zedigh 2016-06-10 16:01

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-06-13

Hej

Den frågan måste du nog diskutera med den som beviljat utbildningen. Ska du läsa på distans så måste det gå via din kommun.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: