Matte3b, prövning

Finns det någon möjlighet att göra en prövning i matte 3b någonstans under sommaren 2016? 

Ann 2016-06-12 16:07

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-06-13

Hej
Det är nog svårt eftersom lärarna oftas inte är på plats då
Hälsningar chris

Skriv kommentar: