Juris och bolognaprocessen

Jag undrar hur bolognaanpassningen har paverkar/har paverkat juris kandidatprogrammet i Sverige? Har betygsskalan forandrats, kommer hela ""juristlinjen"" att tas bort?

Undrar vidare huruvida det ar mojligt att byta fran juristprogrammet pa SU till Lund efter t.ex. forsta terminen? Samt pa vilka universitets juristprogram det ar mojligt att fa gora om en tenta om man inte ar nojd med resultatet.

Skulle vara mycket tacksam om ni kunde hjalpa mig med de fragorna!
Johannes 2007-10-04 00:46

Kommentarer:


Chris 2007-10-04
Hej
När det gäller utbildnigar som ger en yrkesexamen så har de flesta inte påverkats. Ett fåtal utbildningar har blivit längre men juristprogrammet har inte påverkats. När det gäller det nya sjugradiga betygssytemet så har det inte fattats något betlut om det varje lärosäte får själv bestämma om man vil införa det eller ej. Om det finns möjlighet att byta studieort kan endast universiteten själva svara på.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Chris Wigh 2007-10-04
Insänd 2007-10-04 av Chris  

--------------------------------------------------------------------------------

Jurist  
Hej
När det gäller utbildnigar som ger en yrkesexamen så har de flesta inte påverkats. Ett fåtal utbildningar har blivit längre men juristprogrammet har inte påverkats. När det gäller det nya sjugradiga betygssytemet så har det inte fattats något betlut om det varje lärosäte får själv bestämma om man vil införa det eller ej. Om det finns möjlighet att byta studieort kan endast universiteten själva svara på.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com  

Skriv kommentar: