finansiell ekonomi

Jag vill plugga finansiell ekonomi vid Lunds universitet. Det finns olika civilekonom program dock. Vilken ska jag välja?
Patrik 2007-10-05 00:46

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-10-05
Hej
Det finns ett program som ger en yrkesexamen, Civilekonomprogrammet och ett program som ger en Kandidatexamen som du kan bygga vidare på med en Master. Den senare ger större valfrihet inom programmet där du själv kan välja mycket av innehåller. Civilekonomprogrammet är mer av yrkesinriktad karaktär med mycket praktiska moment och konkreta praktikfall. Civilekonomprogrammet på Lunds universitet är nytt. Tidgare kunde man endast få en sådan examen på Handels i Stockholm och Götebrog. Jag tror att en civilekonomexamen kan vara mer konkurrenskraftig när man ska ut på arbetsmarknaden.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Fredrik 2007-10-12
Jag skulle rekomendera dig att överväga vilken skola du läser på och då inte endast om det är ett Civilekonomprogram eller en kandidatutbildning i Företagsekonomi. Dock så vill du jobba utomlands sen så ska du överväga att ta en kandidat eller masterexamen som följer den europeiska bolognamodellen.

Skolor som Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg bör man alltid överväga om det är så att det är företagsekonomi man är ute efter. Stockholms universitet har dock dragit ner lite på resurserna vad gäller den företagsekonomiska institutionen vad jag har hört.

Skriv kommentar: