Röntgensjuksköterska

Hej!

Det är nu så att jag tänkt göra en helovändning i mitt ca 7-åriga arbetsliv, så jag har börjat titta runt lite efter en ny utbildning.

Efter att jag tittat runt en del så fastna jag för Röntgensjuksköterse utbildingen.

Men efter en stunds info-letande på nätet så vet jag inte längre, med tanke på alla verkar vara missnöjda med deras löner inom vården.

fast jag kan inte hitta någonstans vad en röntgensjuksköterska har för ingångslön, så jag vore tacksamm om du kunde ge mig lite klarhet i det.

Tack på förhand!
Anonym 2007-10-06 00:46

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-10-08
Du kan hitta statistik om du går in på
www.vardforbundet.se.
Här kan du överst klicka in på lönestatistik och där
se bl. a. statistiken för röntgensjuksköterska.

Begreppet ingångslön använder man tydligen inte så mycket längre eftersom det numera är individuella löner. Du kan se t. ex.statistik per landsting att lönen varierar en del beroende av vilket landsting det gäller. Det är äöven skillnad mellan landstinget vad man tjänar när man tittar på
percentilerna om det är 10:e eller 90>:e percientilen man tittar på. Det är även skillnad mellan medianlönen och Medellönen mellan olika landsting.

Jag utgår ifrån, att ingångslönen för en röntgensjuksköterska i medeltal ligger kring 20.500
kr, dvs. medellönen i riket av 10:e percentilen.

Jag vet inte, om man har räknat in ev. ob. etc.Om inte, så bör ju lönen ligga någon eller några tusenlappar bättre i verkligheten.

för att få en uppfattning kanske man också skall titta på någon annons.

Det är svårt att uttala sig om huruvida lönen skall anses bra, lagom eller dålig. mabn får betänka att
en lärare som är nyutbildad inte tjänar så väldigt mycket heller, snarare sämre än en röntgensjuksköterska.

VAd, som jag heller inte tagit upp är lönen för ev
en avdelningssjöterska el. dyl inom röntgen. Den
bör ju ligga en del högre.
återkommer om jag får reda på mera.Bernt Ortner, SYV 2007-10-08
Om du går in och granskar vårdförbundets lönestatistik, så kan du också se att de har statistik även för statlig och privat sektor. särskilt vad beträffar privat sekter ser du då att lönerna är några tusenlappar bättre, men det är en mindre grupp ca 122 stycken ( av ca 1900 ) som  jobbar där.

Du kan även titta på statistiken över sjuksjöterskor ( bl. a. inom röntgen) med chefsbefattningar, chefssjuksköterska mfl. och här blir ju lön erna betydligt högre, men det är något man kan sikta på senare.
Bernt Ortner, SYV 2007-10-08
Du kommer som röntgensjuksköterska, även att jobba obekvämt( kvällar och vissa helger) eller med nattjänst.

det genomsnittliga ob-tillägget för sjuksköterskor ( 2004) VAR 1200 kR/MÅN.Jag tror således, att med ob så kommer din begynnelselön som röntgensjuksköterska att ligga närmare 23 000 Kr/mån. Sedan varierar det uppåt och nedåt mellan olika landsting.

Det råder emellertid brist på röntgensjuksköterskor på olika platser i landet, vilket kan göra att du kan förhandla upp din lön en del.
Monica 2008-08-18
Du hittar även information här, http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Sjukgymnast-1238.

Skriv kommentar: