Barnskötare/resursassistent

Hej, jag har läst till resursassistent och jag undrar om denna utbildning kan jämföras med en barnskötar-utbildning. Ämnena vi läste var: ""Människor i behov av stöd"", #utveckling,livsvillkor och socialisation"",""arbetssätt och lärande"", ""kommunikation"", ""pedagogiskt ledarskap"", ""psykologi A"", ""etik och livsfrågor"" samt ""arbetsmiljö och säkerhet"". Utbildningen var på 800 poäng på Komvux.
Ingela 2007-10-08 00:46

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-10-08
Hej
Kurser som läses på barnskötarutbildningen är:
Att arbeta i förskola och i fritidshem 100 poäng
Barns miljöer 200
Kommunikation och möten 100
Barns lärande och utveckling 200
Skapande verksamhet 100
Rörelser och uteaktiviteter 100
Det verkar vara skillnad på det du har läst och vad man läser på barnskötarutbildningen. Du kan ju ta kontakt med komvux för att undersöka om du kan tillgodoräkna dig något av vad du har läst
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Frida 2007-10-11
De kurserna du läst är ungefär samma som på barn och  fritidsprogrammet med undantag för etik och livsfrågor samt psykologi a (omvårdnadsprogrammet). troligen skulle en förskola anställa dig som barnskötare.

Skriv kommentar: