Barnskötarutbildning distans

Hej.

Jag jobbar heltid just nu och skulle vilja studera barnskötarutbildningen på distans eller på kvällstid för att fortfarande kunna ha kvar jobbet så länge. Finns det någon utbildningen som ger den möjligheten?
Helena 2007-10-23 00:49

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-10-24
utbildningen är en nationell påbyggnadsutbildning och finns på flera orter i landet. Distansutbildning finns exempelvis i Landskrona http://www.techfuturum.se/Utbildning/EG_barnskotare.htm
och Kramfors http://www.studiecentrum.kramfors.se/

Du har rätt att söka till en påbyggnadsutbildning i en annan kommun om den har beviljats statsbidrag (se förteckning http://www.skolverket.se/content/1/c4/21/86/PU_2007.pdf  ). Övriga påbyggnadsutbildningar kan du söka i den mån din hemkommun har överenskommelse med anordnande kommun.

Iman 2011-03-11

Hej 

Jag heter iman . Jag jobbar heltid just nu på förskolan ca 3 år .

Kan jag studera barnskötarutbildningen på distans

Johanna 2011-05-26

hej jag gick en linje på gymnasiet i 1,5 år och valde sedan att kliva av den för att ha heltid praktik utolands på en förskola sedan ca 4 månader tillbaka, och skulle nu vilja plugga barnskötar utbildning på distans? Är det möjligt? Hur går jag till väga?

Skriv kommentar: