National- eller företagsekonomi

Jag vet iinte om jag ska välja nek eller fek som huvudämne. Vilken av dem är svårast? Det speakr egentligen inte nån roll, jag vill bara veta. Jag skulle gärna vilja inrikta mig mot finansiell ekonomi, borde jag välja nek i så fall?

Jag har extra poäng i matematik. Kan jag använda de till de 30 valfria hp ?
Ingrid 2007-10-23 00:49

Skriv kommentar: