Förskollärare

Jag är utbildad socionom. Önskar omutbilda mig till förskollärare. Behöver jag läsa hela förskollärarutbildningen eller kan jag tillgodogöra mig något från socionomutbildningen?
Anonym 2007-01-22 00:04

Kommentarer:


Anonym 2007-01-22
Hej
Det kan finnas kurser som du kan tillgodoräkna dig men jag tror inte att man har så många gemensamma kurser på de programmen. Bedömningen görs av universitetet först efter du har kommit in på socionomprogrammet. Du kan ju redan nu gå in och titta vilka kurser som ingår i programmet. Här kommer en länk till utbildningsbeskrivnngen av socionomprogrammet vid Lunds universitet
http://www.lu.se/o.o.i.s/333

Skriv kommentar: