att doktorera i matematik

vad måste man ha för grundläggande behörighet för att komma in på doktorandutbildningen (i matematik)? har hört att det ska vara 240 hp varar 90 hp ska utgöras av studier i matematik.

är det `så?
Danne 2007-10-31 00:51

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-11-01
Hej
För att bli antagen till forskarutbildning krävs det att man har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.
Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 120 poäng högskoleutbildning eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av 2015.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: