Till vilka utbildningar krävs Fysik B

Önskar en sammanställning på vilka högskoleutbildingar som kräver Fysik B.
Vi får många frågor från elever om detta.
Någon bra hemsida kanske?
Simon Fall 2007-11-07 00:52

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-11-07
Hej
Det finns tyvärr inga sådana sammanställningar. Det finns ett förslag till nya behörigheter som ska gälla from 2010. Förslaget är ute på remiss och beslut ska fattas i mitten av december. Där kan man vilka program som kommer att kräva Fy B.
http://www.webstaden.com/dokument/63/Förslag%20områdesbehörigheter.pdf
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: