Universitet

Hej
Jag kommer inte att komma in på Civilekonomprogrammet i Sthlm Univ. Jag undrar därför vilka enstaka kurser man sak välja för att få en ekonomi-examen?
Björne 2007-11-14 00:53

Kommentarer:


2 2007-11-14
Antar att man ska ha läst c kursen i nationalekonomi eller ekonomisk historia om jag inte har helt fel. Civilekonom samma krav fast ytterliga 30 poäng ekonomi. Inte hundra procent på detta men rätt så säker. Civilekonom är ingen skyddad titel så du kan läsa in den med fristående kurser dock så har inte alla lärosäten rätt att ge ut denna examen. Någon rätta mig om jag har fel.
Sussi 2007-11-15
Nytt för i år är att ""civilekonom"" blir skyddat. Det är bara genom civilekonomprogrammen som man kan få denna examen. ""Vanlig"" examen med ekonomi som huvudämne kan man läsa till genom fristående kurser eller program. Grundkravet för det är 90 hp i huvudämnet (a, b , c kurs i t ex nationalekonomi eller företagsekonomi) och resten upp till 180 hp i kompletterade ämnen. Vissa lärosäten har speciella krav för en viss examenstyp, t ex måste ha 60 hp (a och b kurs) i annat ämne och resten fritt eller så. Kolla om det finns information om det på hemsidan eller maila syon på ekonomiska institutionen (eller vad det nu heter där)
2 2007-11-15
Uppsala universitet

Kommer titeln Civilekonom bli skyddad nu när en Civilekonomexamen inrättas?
Kategori Examen

Nej. Enligt Högskoleverket kan titeln fortfarande utfärdas av vem som helst, t.ex. Civilekonomernas Riksförbund. Hittills har man kunnat kalla sig civilekonom om man (1) utexaminerats från Handelshögskolan i Stockholm eller (2) om man är medlem i Civilekonomernas Riksförbund där kravet för medlemskap endast är en kandidatexamen (med 80 poäng i företagsekonomi och/eller nationalekonomi samt 20 poäng i övriga ekonomiska ämnen och 20 poäng i valfria ämnen). Civilekonomernas Riksförbund kommer sannolikt att fortsätta med detta även i framtiden medan Handelshögskolan i Stockholm kommer att avskaffa titeln från sina examensbevis.
Ingmar Andersson 2007-11-16
En skyddad yrkestitel är en titel som bara personer med en viss examen, medlemskap i en yrkesförening eller legitimation får använda (exempelvis läkare och sjuksköterska). Civilekonomtiteln kommer även i fortsättningen att vara oskyddad. Nyheten är att själva examen blir skyddad, alltså att hela utbildninge kommer att kvalitetsgranskas. Detta ska alltså inte blandas ihop med att man kan kalla sig civilekonom. Men självklart kommer examenstiteln civilekonom att bli eftertraktad som ett mått på en viss kvalitet.

Skriv kommentar: