Tidigare akademiska kurser som behörighetskrav

Läser just nu ett program på en högskola i södra Sverige och undrar följande,

""Till några av kurserna i årskurs två finns kurser som läses under årskurs ett som behörighetskrav. Måste man ha klarat dessa kurser (d v s minst G) för att få tillträde till de nya kurserna? Eller går det bra att tenta av kurser från årskurs ett och samtidigt läsa kurser som har dessa som behörighetskrav? Kan man bli """"utkastad"""" från programmet om man inte har klarat alla dessa kurser innan årskurs ett är slut?""
Chris 2007-11-19 00:54

Kommentarer:


Sussi 2007-11-19
Det brukar stå vilka regler som gäller för att få komma till år två och år tre i programmens utbildningsplan. Annars får du kolla med syo för ditt program.

Det kan ju finnas interna regler som gäller för dig och ditt fall som inte någon annanstans. Att ha behörigheten brukar vara viktiga delar, så att tenta av behöriga kurser kanske inte godtas. Men kolla upp det med de som har hand om de kurserna som du kommer läsa, de kan ge dig bäst och rätt svar på din fråga.

Skriv kommentar: