finns det sparade betyg?

Jag skall söka in till Göteborgs Universitet och behöver skicka in ett gymnasiebetyg. Jag gick på Annedalsgymnasiet som inte finns längre, läste till en termin på Munkebäcksgymnasiet och senare läste till på Majornas Komvux. Hur gör jag för att få tag i alla gamla betyg?
Sandra Mellqvist 2007-11-20 00:54

Kommentarer:


Sussi 2007-11-20
Svaret på din fråga beror på vilket år du avslutade studierna på respektive ställe.

Handlingar från nedlagda skolor, i ditt fall annedalsgymnasiet, finns arkiverat hos stadsarkivet (region och stadsarkivet heter det nog nu) i Göteborg. Vänd dig dit för kopia på betyg.

Efter 10 år, har jag för mig, arkiveras skolhandlingar. Vilka handlingar som finns var, finns att få information om på region och stadsarkivet Göteborg. Eftersom årtal då studierna pågick och avslutades inte står med, så är det inte så lätt att säga vart man kan vända sig för att få tag på betyg...

Skriv kommentar: