funderingar krin arbetsterapeut

funderar på att söka till arbetsterapeutmen har några frågor?
* finns det andra sätt att läsa till arbetsterapeut än att hoppa på programmet?
* hur ser framtidsutsikterna ut för detta yrke+
* vad krävs av mig för att luckas med utbl
Anonym 2007-01-24 00:05

Kommentarer:


Anonym 2007-01-24
Hej
Det finns bara ett sätt om du vill arbeta som arbetsterapeut och det är att gå på programmet. På vissa platser i landet är det brist på utbildade arbetsterapeuter och på vissa håll finns det överskott. Det äs vårt att svara på din fråga om bvad spm krävs men en utbildning kräver alltid stort intresse och mycket tid. Det ingår även en del praktik i utbildningen. Ta gärna kontakt med en studievägledare på utbildningen så kan du ställa mer frågor om själva utbildnngen.

Skriv kommentar: