Plugga i snabbare takt

Är det möjligt att ta en 5-årig civilingenjörsexamen på 4,5 år? Alltså plugga i lite högre takt i fyra år och göra ex-jobbet termin 9 istället för 10?
J 2007-12-05 00:57

Kommentarer:


Sussi 2007-12-06
Jag tror det kan bli svårt. Programmen går enligt en viss plan och att ge möjlighet för en student att gå annan väg än den planerade vet jag inte om det finns. Fråga vid lärosätet du är intresserad av, om de ger en sådan möjlighet.

Skriv kommentar: