kriminolog

Hej!

Jag undrar vad en kriminolog tjänar samt vilken utbildning man behöver. Har läst att Sthlms universitet har en rätt omfattande utbildning, men vilka andra yrken finns att tillgå efter om mantex vill komplettera utbildningen med forskning eller jobba med brottsförebyggande åtgärder?
Samhällsjobb, myndigheter?
Elin 2007-12-06 00:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-12-06
Hej
Eftersom kriminolog inte är någon skyddad titel finns ingen direkt utbildning utan man får läsa kurser. Tänkbara arbetsplaster är forskning på universitet/högskolor, BRÅ(Brottförebyggandet rådet). Gå in på länken så kan du se vilka lediga tjänster som f n finns inom området.
http://www.kriminologi.se/?cat=3
Tyvärr har jag inte hittat någon löneuppgift.
Hälsninga Chris, www.syoguiden.com
Bernt Ortner, SYV 2007-12-17
Det mesta är sagt ovan, men om vi tar en del verksamma krimonologer, som jag känner till så
är dessa personer sociologer i botten, t. ex.
professorerna Ulla Bondesson och Leif G W Persson.
Jag tror det är den vanligaste bakgrunden. Man har
en examen med sociologi som hvudämne och har in riktat sig på s k avvikande beteteende, kanske forskat kring olika former av kriminalitet.

Det går att läsa kriminologi, som fristående ämne.
Det kan vara en väg i kombination med andra relevanta studier. En forskare i kriminolgi kan nog vara en sociolog, en psykolog en jurist m.m.

Själv var jag tidigare bekant med en kvinna med psykologutbildning, vilken arbetade inom kriminalvården och bl. a. läste vidare kurser i kriminologi.

För många år sedan hette professorn i kriminologi
i Stockholm, Knut Sveri och han var jurist i botten.
På den tiden var man tvungen att ha en juristexamen i botten för att få läsa kriminologi, men så är det inte längre.

Även poliser kan idag forska och det kanske inte är helt omöjligt, att en kriminolog kommer att ha en polisutbildning i botten.

Huvudsaken är att man är intresserad av detta med kriminalitet och olika frågeställningar kring detta.
Sedan går det nog att arbete med det utifrån skilda utgångspunkter. jag tror dock att sociologin ligger närmast till, eftersom man sysslar med kriminaliteten inom stora grupper, olika kategorier utbredning etc. och inte så mycket kring enskilda personer.

återkommer om jag får några fler infall.
Bernt Ortner, SYV 2007-12-17
Det är riktigt, som Du säger. Det är Stockholm
som har den mesta utbildningen på området. förutom grundkurs kan man där läsa vidare kurser.
För tillträde till grundkursen kräver man Ma A och Eng B. .Men som Chris säger, så är det ingen skyddad yrkestitel utan det är en benämning på
en person, som bdriver forskning kring kriminalitet och frågeställningar kring denna inom Brå, någon
universitetsinstitution etc. En väg kan vara, att Du börjar med att studera ämnet, som fristående kurs,
så får du se om du trivs med det.
Bernt Ortner, SYV 2007-12-17
Bästa sättet för Dig att få svar på dina frågor är
att du kontaktar Studievägledaren vid Kriminologiska Institutionen i Stockholm:

Elisabeth Sturesson 08/ 16 31 71

Hon kan ha en uppfattning om undefär vad lönerna kan ligga på för de forskare, som arbetar på institutionen. Man har hela 4 professorer, sedan är det andra forskare, doktorander etc.

Eliabeth kan även ha en viss uppfattning om vad forskarna och de studerande har för bakgrund
och om det är många, som börjar med kriminologi som sina första studier. Det kan vara intressant att få reda på om forskarna vid kriminologiska institutionen är sociologer, psykologer, jurister etc. i botten eller om det finns poliser bland de studerande.

Själv tror jag att man in regel läser kriminologi, som en slags spe3tsutbildning på tidigare studier i akt
och mening att vilja ägna sig åt området. Då har man nog även kommit in på området i sina tidigare studier. jag vill minnas att t. ex. jurister även kan välja kriminologi, som en del i sin juristexamen.

Skriv kommentar: