högskoleprov och betyg

hej, jag undrar lite över högskoleprov och hur stor betydelse de har. många av de utbildningar jag funderaröver kräver 20,0 i betygsnitt.
Det känns som att den chansen inte är så stor.
men jag har hört att om man får bra på högskoleproven så kan man komma in på det resultatet. Men hur bra måste man få på högskoleprovet för att t,ex komma in på läkarutbildning ellet jurist/advokat utbildning?
Om jag tex skulle ha 15,o i snitt från gymnasiet hur bra resultat måste jag då få på högskoleprovet?
Om man får riktigt bra resultat på HP spelar ditt gymnasiebetyg någon roll då?

Jag går ännu bara i gymnasiet men vill ändå ha lite koll på alternativa sätt att komma in på högskolan.
Hej 2007-12-11 00:58

Kommentarer:


Sussi 2007-12-11
Högskoleprov och betyg är två skilda urvalstyper. Har du både högskoleprov och betyg, så söker du i de båda urvalstyperna, oberoende av varandra. Det går inte att säga att så och så mycket bör man ha på högskoleprovet om man har 15,0 i betyg. Hur högt man bör ha på högskoleprovet beror på hur många som söker på högskoleprov och hur många platser som finns inom den urvalstypen.

Till läkarutbildning och juristutbildning är det många som söker till fåtal platser, då blir det högre tryck, både på betyg och på högskoleprov. Då är det höga poäng på högskoleprovet och betyg som behövs för att kunna ha en chans att komma in där.

Man kan mycket väl ha t ex 10,0 i betyg men komma in för att man har 2,0 på högskoleprovet. Så det kan göra skillnad.
Em 2007-12-12
På t.ex. läkarlinjen brukar det vara runt 2,0 du behöver på HP, och ofta lottar de bland dessa... Juristlinjen brukar inte vara lika högt. Kolla antagningsstatistiken på VHS så ser du ungefär vart det brukar ligga.
Hej 2007-12-12
hur stor är chansen att man kommer in via högskoleprovet? är det värt att satsa på om betygen inte räcker?
Sussi 2007-12-12
Har du någon gång sett information i t ex vhs programkatalog, så ser du där att det står 60/40 eller liknande. Det betyder att 60% av platserna fördelas bland dem som söker på betyg och 40% för dem som söker på högskoleprov. Har man både och så är man med och ""slåss"" om alla platserna, söker man bara med betyg så är det 60% av platserna som man spelar om. Så att ha högskoleprov kan öka sin chans på det sättet.

Det är svårt att förutse chansen att komma in, men är ändå värt att satsa på...

Skriv kommentar: