2 frågor om att söka till universitet

Jag har två frågor som jag väldigt gärna vill ha svar på. Jag har inte sökt tidigare så är lite osäker över hur det fungerar.

1. Måste man skicka in sina betyg eller sker det automatiskt via vhs eller något? Om man har läst upp ett par betyg i efterhand dvs gjort prövningar i dom, så får man ju hem ett nytt betyg- behöver man få de nya betygen på ett nytt samlat betygsdokeument eller vad det är det heter eller har det uppdaterats automatiskt hos vhs?

2. Hur många utbildningar kan man söka till? Kan man söka upp till 8 stycken?

Hoppas ni kan hjälpa mig! :)
Anonym 2007-01-25 00:05

Kommentarer:


Anonym 2007-01-25
1. Beror på om din skola är bland dem som skickar in betyg till den databas som finns för det. Det går att se på vhs hemsida vilka skolor som är med. Är din skola med där så kommer det automatiskt till vhs. Annars så skickar du en kopia på dina betyg, ALDRIG ORGINAL. Kompletterade handlingar skickar man kopia på till vhs, ex nytt betyg efter en prövning, det är det ända sättet.

2. Man kan söka många utbildningar och rangordna dem, upp till 8 - 12 är det. Kommer inte ihåg exakt nu hur många det är, men en hel del.
Anonym 2007-01-26
1. Kom ihåg att vidimiera dina kopior du skickar in till VHS(d.v.s. att någon annan/några andra person(er) intygar att de överensstämmer med originalet)

Skriv kommentar: