Att ta ut en kandidatexamen

Hej
Har läst 60 hp på en högskola (två ämnen, 30+30), 7,5 på en annan och är nu inne på min tredje därr jag siktar på 90 hp i ett ämne plus 7,5*3. Dock har det visat sig att just denna högkola kräver att man har 90 i ett ämne och 60 i ett annat (dvs inte 60 sammanlagt, plus de sista 30 som kan se ut hur som helst. Det betyder att jag måste läsa ytterligare 30 hp i ett av mina tidigare ämnen för att kunna ta ut examen vid den högskolan.
Nu till frågan. Eftersom ingen av dessa ämnen erbjuds här kommerj ag att tvingas vända mig till en fjärde högskola. Ser min examen mer rörig och mindre seriös ut då, en en person som hållit sig till samma under hela studietiden? Tror du att det kan ge mig nackdelar i arbetslivet, och hur kan jag isåfall lösa det på bästa sätt?
Tacksam för hjälp
Anna
Anna 2007-12-15 00:59

Kommentarer:


Sussi 2007-12-15
För det första så kräver en kandidat examen alltid 90 hp i ett och samma ämne (påbyggande) och resten av andra ämnen upp till 180 hp. Men en del lärosäten kan också ha lokala regler utöver det, t ex att man ska ha 90 hp i ett ämne, 60 hp i annat och resten hur man vill... så det är viktigt att veta sånt om man är ute efter en kandidat. Annars kan annat lärosäte ha grundreglerna bara, som kan ge dig en kandidat genom det. Där man läser sista kursen man vill ha med i examen, är där man ska söka om examen.

Jag tror inte det behöver bli till din nackdel om du samlar ihop kurser (och poäng) från olika lärosäten. Det finns de som läser majoriteten av sina studier vid en mindre högskola och sedan strategiskt väljer att läsa den sista kursen vid ett universitet som verkar ha högre status eller något. I och med det så ska denne ta ut examen där denne senast läste klart kurs som denne vill ha i sin examen. Och man tycker att man får examen från lärosäte som verkar synas mer där ute i arbetslivet...   

Och så finns det lärosäten med kurser och inriktningar som inte finns på andra lärösäten. Vill en student kombinera en sådan kurs med något ämne som inte finns på det lärosätet, så får han/hon läsa det på annat lärosäte där det finns. Att kunna läsa på två säten och få det till en examen är för denne en bra möjlighet för att få kombinationen att synas i examen.

Finns också de som läser A kurs i ett ämne på ett lärosäte och fortsätter med B och C på andra lärosäten... tror inte det automatiskt blir nackdel för det...

Skriv kommentar: