Meritpoäng

Jag har några frågor om meritpoäng:

När vet man säkert om det införs och var kan man få information om vad som gäller?

Hur kommer meritpoängssytemet att fungera om det införs?Kommer betyget man får i ämnet som ger meritpoäng ha någon betydelse och måste det räknas med i den totala beräkningen av betygen?

Ex. Om jag har MVG i allt förrutom i Ma E (som jag kanske får VG i) som ger mig ett meritpoäng, kommer det att sänka mitt snitt så att jag kanske får 20.8 istället för 21.0? Eller kommer jag kunna räkna Ma E som meritpoäng även om jag lägger det på ett samlat betygsdokument och inte räkna med det i snittet?

Pga en mycket upptagen SYV är jag mkt tacksam för svar!
Anonym 2007-01-26 00:05

Kommentarer:


Anonym 2007-01-26
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/grundlaggandehogskoleutbildning/tilltradetillgrundniva/kommandeforandringar.4.42e1e22b10fe36924fe8000599.html
Fortsätt på länken Antagning till hösten 2010.

Skriv kommentar: