Betyg - Hur räknas det?

Jag kommer från utländet och hålla på skaffa ett svenskt gymnasiutbildning som jag kan söka till högskolan med.

Jag ha ganska bra betyg och ha läst alla kärnämneskurserna som jag behöver. Jag har också läst omvårdnadsprogrammet och några naturvetenskaps ämne.

Jag har mer än 2350 poäng nu - När man räkna mitt betyg ska 600 poäng av kärnämneskurserna vara med men vilken av de andra kurser ska vara med???   Är det bara dem som jag har bäst betyg i?

Jag har vg i matte A och i några kurs från omvårdnads programmet och fundera på hur det kan sänka mitt snitt.

Räknas naturvetenskaps ämne om jag söker ett kurs som behöver det som sjuksjöterska linje??

Tack till dem som svarar!  :)
Anne 2008-01-15 01:04

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-01-15
Hej
Du ska ha minst 3250 poäng för ett slutbetyg från komvux. Där ska ingå kärnämnen sedan väljer du resten av kurserna. Då är det ju bäst att ta de betyg du har bäst betyg i. För att vara behörig till sjuksköterska behövs Sh A, Ma B och NK B(alt Fy A+Ke A+Bi A)
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Anne 2008-01-15
Tack!

Om det behövs, t.ex. Fy A för den utbildning som jag söker, måste den vara med i slutbetyg eller räcker det att jag har läste det och fått vg?  Kan jag väljer ett annat kurs som jag fick mvg i??
Ingmar Andersson 2008-01-15
Om det är så att du läser på komvux kan jag inte ge dig ett säkert svar. För den som nu går tvåan eller trean på gymnasiet skriver högskoleverket att man ur meritvärderingssynpunkt aldrig kan förlora på att låta kurser inom ramen för utökat program redovisas på ett samlat betygsdokument.

Gäller det även komvux??? Helt klart är du behörig vare sig du har FYA-betyget på slutbegyget eller på det samlade betygsdokumentet. Men risken, som du kanske är ute efter i din fråga, är att du hamnar i grupp 2 om du har FYA på ett samlat betygsdokument. Fråga på högskoleverket, det är mitt tips. Leif Strandberg eller Alexandra Sjöstrand. Sedan kan du ju skriva svaret här.
Anne 2008-01-16
3250 poäng??   Var står det någonstans??   Syoguidens engen ord om Komvux...

Slutbetyg
Slutbetyg från komvux kan du få om du inte har slutbetyg sedan tidigare och uppfyller följande krav:

# Gymnasial vuxenutbildning: Du ska ha tagit minst 2 350 gymnasiepoäng, varav 600 i kärnämneskurserna Svenska A + B (alternativt Svenska som andra språk A + B), Engelska A, Samhällskunskap A, Religionskunskap A, Matematik A och Naturkunskap A. Vilka kurser som ska utgöra de övriga 1 750 poängen bestämmer du själv.

Skriv kommentar: