Brandingenjör, lund eller luleå?

Hej, jag undrar om det är någon skillnad i utbildning gällande brandingenjör på lund och luleå? Har de två samma status? Blir man berättigad till samma saker? Vilken tycker du man ska välja om man ska få en så bra utbildning som möjligt?
Johan 2008-01-22 01:06

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-01-23
Hej
Det spelar nog ingen roll var du läser utbildning eftersom båda är lika långa och leder til en ingenjörsexamen. I Lund kan man dessutom bygga på sin utbildning till en civilingenjörsutbildning i riskhantering vilket leder till arbete med att förebygga olyckor. bedöma risker och föreslå lämpliga åtgärder. Idag råder det brist på brandigenjörer och prognosen framöver är god.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Peter 2011-02-05

Numera kan man bygga på sin utbildning på precis samma sätt på båda utbildningsorterna...

Skriv kommentar: