var kan hitta...

... ett lämpligt doktorandprogram där man efter avslutad utb öven får ut en masterexamen? Jag har en fil kand i ekonomi och jag funderar på att söka till ett doktorandprogram utomlands. Jag har letat men inte hittat nåt. några tips?

Emilia 2008-01-28 01:07

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-01-30
Hej
Många länder har en examensstruktur som ser ut på följande sätt och som även Sverige har infört. Först läser 3 år på grundnivå( kandidat), 2 år på avancerad nivå(master) och därefter ä rman behörig att söka forskarutbildning.
Hälsningar Chris, www.syogudien.com
Emilia 2008-02-01
Men hur är det i USA, t ex? Jag har för mig att det räcker med en bachelor examen (dvs en kand. examen).

Skriv kommentar: