Mediepedagog?

Söker efter utbildning (gärna distans) för att bli mediepedagog, men hittar inte någonstans? Hur skall jag gå vidare?
Jessica 2008-01-31 01:08

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-01-31
Hej
Om du ska undervisa i mediakurser på  te x gymnasiet så finns det idag inriktningar på lärarutbildningar med media. I Malmö finns t e x en inriktning på lärarprogrammet som heter Kultur, medier och estetik och det finns på fler lärarutbildningar. Sedan beror det lite på hur du vill arbeta och var. I många fall kan de som unvervisar i mediakurser även ha annan bakgrund t e x journalist.
Hälsningar Chris, www.syogudien.com

Skriv kommentar: