urval läkare

vid vilka universitet sker lottning för antagning till läkarprog, och vilka använder sig av betyg+hp?
Eva 2008-02-02 01:08

Kommentarer:


Metrak 2008-02-02
Är det inte som så att när alla sökande har högsta poäng i Hp och betyg, dvs allas kvalifikationer är likvärdiga så skilljer man sökande genom ren och skär lottning.

För att bli utlottat krävs alltså att du har fulla poäng på Hp och Betyg
Eva 2008-02-03
men alla universitet använder väl inte kvoten betyg+hp (sammanslaget)?
Muhammed 2008-02-07
nu har läget förändrats....snart kommer de flesta att utesluta lottningen och istället köra med hp som urskiljningsmedel för 20.0:are
de som redan kör med hp som urskiljn. är:

Lund, Umeå, linköping samt hälften av göteborgs bg platser (bg=betygsplatser)

Skriv kommentar: