Att komma till sverige från ett annat land.

Hej, jag skall försöka fatta mig kort..

Det är så att jag och min flickvän för närvarande vistas i Brasilien, vi försöker besluta oss om vi skall flytta hem till Sverige eller stanna i Brasilien. För närvarande studerar hon sitt sista år till Advokat (hon studerar Lag, eller rättskunskap om jag vågar försöka översätta till Svenska).

Jag är i Brasilien under 3 månader till och efter det har jag inte rätt att stanna i landet längre och vi måste antingen vara separerade under 9 månader eller så kan jag stanna i brasilien eller så kan vi försöka flytta till sverige, men det är inte detta jag vill fråga om.

Vad jag undrar är om det finns några möjligheter för henne att avsluta sin utbildning i sverige.. även vilka rättigheter hon skulle ha. I förlängningen skulle vi gifta oss och fråga efter ett uppehållstillstånd för henne, vilka rättigheter skulle det ge henne när det kommer till skola. Jag undrar för vi har ett mycket annorlunda skolsystem i sverige jämfört med andra länder, då vår skola är statlig och fri. Om hon får Svenskt medborgarskap har hon samma rätt till studier som annan svensk?

tack
Kristian Lindström 2008-02-03 01:09

Kommentarer:


Anne 2008-02-03
Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd ger dig samma rättigheter som andra när man ska söka utbildning och csn, mm.

Men..  Jag är ganska säkert att hon kan inte avsluter sina studier i sverige.   Vi ha ett helt annat rättssystem än brasilien.  Om hon flyttar hit, det kan vara så att hon måste söka till ett svenkt utbildning och göra allt från början.
Sussi 2008-02-04
Jag tror det blir väldigt svårt för henne att fortsätta sina studier i Sverige, i alla fall när det är juridik det handlar om. Jag har sett att det finns någon kompletteringsutbildning i Göteborg för utlandsutbildade jurister. Men för en som vill fortsätta sina studier i Sverige med förkunskaper från studier i sydamerika tror jag det enda är att börja om från början. Att få de tidigare utbildningsåren tillgodoräknade tror jag inte går så bra.

Skriv kommentar: