Lärare+Syv=?

Hej! Läser på lärarprogrammet och har under studietiden blivit nyfiken på studie- och yrkesvägledaryrket. Kan du hjälpa mig om det går att kombinera dessa två yrken. Finns och vart i sådana fall valbara kurser i vägledning. Känns jobbigt att läsa syv programmet 160 p. med två utbildningar.
Anonym 2007-02-01 00:07

Kommentarer:


Anonym 2007-02-02
Hej
Lärarutbildning och syvutbildning är två helt skilda utbildningar och två helt skilda yrken. Det går inte att  som lärare komplettera med några kurser och tror att man sedan kan arbeta som studie- och yrkesvägledare. Många syv jobbar inte ens inom skolan utan inom annat.Jag tycker att det skulle vara bättre om syvutbildning låg inom samhällsvetenskap.

Skriv kommentar: