Byter

Hej, av erfarenhet är det många som byter från NV till någon annan linje för att dom kännner att det blir för mycket?
Anonym 2007-02-02 00:07

Kommentarer:


Anonym 2007-02-02
Hej
AV erfarenhet så är det inte p g a arbetsbelastningen som man byter från NV till annat program utan mer för att man inte har tillräckligt stort intresse för de naturvetenskapliga kurserna och matematik. En del söker NV för att de har haft bra betyg och fått rådet att söka NV för att det ger en bra behörighet. Det viktigt att  det finns ett intresse för naturvetenskap, det behöver inte vara brinnande men stort.

Skriv kommentar: