Arbeta på högskolan?

Jag läser till gymnasielärare men skulle även vilja ha chans att jobba, det vill säga forska och undervisa, på högskole- och universitetsnivå någon gång i framtiden. Jag kommer att ta två magisterexamina inom ett år (en i engelska och en i språkvetenskap), men eftersom det ""endast"" är magisterexamina (INTE master) så undrar jag hur anställningsbar jag kommer att vara på högskolan efter 2015? Det verkar som om att det inte längre kommer att gå att komma in på forskarutbildning utan en master om sju år.  Stämmer det?
Emma 2008-02-23 01:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-02-25
Hej
För tillträde till forskarnivå krävs avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kunskaper.
Den som idag uppfyller kraven för grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, kommer att anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå till och med den 30 juli 2015. Du har ju läst 1 år på avancerad nivå genom din magisterexamen. Det är ju minikravet men vad som sedan krävs för att komma in på forskarstudier är ju en annan sak.
Hälsningar Chris,www.syogudien.com

Skriv kommentar: