svenska vs engelska universitetsbetyg

Hej! Jag undrar om det finns någon guide där man kan se vad svenska universitetsbetyg motsvarar de engelska, dvs A. B, C osv...?
Jen 2008-02-23 01:13

Kommentarer:


Metrak 2008-02-23
Det finns ingen direkt översätting mellan de båda systemet eftersom de är så otroligt olika.

Man ansöker (vanligen) med sina oöversatta betyg (VG förblir VG) sedan får universiteter, arbetsgivaren avgöra hur väl de motsvara deras förväntningar.

Ofta använder man andra meriter utöver betygen, rekomendations brev, intervjuer etc. för att bättre kunna avgöra lämpligheten.

Skriv kommentar: