Kandidatexamen i ekonomi, olika högskolor

Hej,

Jag hade tänkt läsa in en kandidatexamen i företagsekonomi, tänkte göra den större delen på distans. Det ska inte vara några problem med att göra så som jag har förstått det, att man läser på olika högskolor? C-kursen ges ju nästan aldrig helt på distans, så tänkte läsa den i Stockholm kanske.

""Men hur fungerar det, kommer det att synas i examensbeviset att jag har läst på olika högskolor? Eller kommer det enbart stå ämnen uppradade och att jag har tagit examen i Stockholm/Lund eller var som helst? Ser arbetsgivare det som något dåligt att man har läst kurser på distans, det bör ju inte vara någon skillnad då jag trots allt läst den sista och avgörande kursen, den som knyter ihop säcken, C-kursen """"som vanligt""""?""
Balart 2008-02-29 01:14

Kommentarer:


Sussi 2008-03-01
Enligt de regler som gällde innan juli 2007 kunde man ta med kurser från olika högskolor/universitet i en kandidatexamen. Jag har inte sett någon information om att detta skulle ändras med de nya reglerna, så jag tror det gäller fortfarande. Annars kan du maila stockholms universitet och fråga dem.  

För kandidatexamen ska man ha 90 hp i huvudämne (A,B och C kurs i företagsekonomi för din del) och 90 hp i andra ämne (t ex nationalekonomi och statistik), sammanlagt 180 hp. Med enbart 90 hp i företagsekonomi kan man inte ta ut en kandidat, du måste ha läsa ytterligare ämnen till 180 hp.

Skriv kommentar: