Naturvård och miljövård - omöjligt?

Hej!

Jag har nu sökt igenom studera.nu för att hitta kurser att kombinera till en högskoleexamen i naturvård och miljövård. Jag har en kandidatexamen till våren men då inte i naturvetenskapliga ämnen. Jag kan därför inte söka en påbyggnadsutb inom naturvård.

Jag söker tips på utbildning, antingen inom eller utom högskolan (dock ej folkhögskoleutb) som kan ge en utb inom naturvård och miljövård. Även eventuellt med inslag av ekoturism, dock ej guidning.

Jag har sökt på kurser i zoologi och ekologi men det är bara små kurser på 7.5 hp och dessutom på olika lärosäten vilket gör det omöjligt att kombinera.

Jag har endast 2 år kvar i studiemedel varför jag inte kan läsa mer än 120 hp.

Någon som kan hjälpa mig med detta och hitta en kombination av kurser eller en hel utbildning som jag kanske missat i mitt eget sökande? Det bör ej vara en utbildning utomlands.

Hoppas på tips!
Anna 2008-03-02 01:14

Kommentarer:


Sussi 2008-03-03
Jag tror du ska titta på vad det finns för möjligheter med det du har (samhällsvetenskap?), om du inte har naturvetenskaplig grund. Vill du ska finna något som passar dig tror jag att det är något, och att veta att det mesta (vad jag vet) inom zoologi och ekologi har naturvetenskapliga kurser som krav.

Det finns program i biologi med samhällsvetaringång på några lärosäten. De utbildningarna är tre år långa. I malmö finns miljövetarutbildning där det inte krävs naturvetenskaplig grund. Den utbildningen kan avslutas med högskoleexamen eller kandidatexamen.

Skriv kommentar: