Huvudämne i högskoleexamen

Två frågor jag försöker få klarhet i:

Är det så att de ämnen som kan vara huvudområde i kandidatexamen automatiskt kan vara huvudområde i högskoleexamen? Finner ingen information om ämnen som huvudområde i högskoleexamen på något lärosätes sidor.

Kan man fortfarande läsa kurser här och där på skilda lärosäten och kunna ta ut examen där man läste sista kursen man vill ha med i det? Så länge man håller sig till kraven som ställs för examen, alltså...

Har 10 poängskurs från det gamla systemet (har översatts till 15 hp i Ladok) som jag vill komplettera med annat. Är jag behörig att läsa inom de gamla reglerna enligt övergångsreglerna till examen (högskoleexamen) eller kan denna kurs kunna komma med i det nya systemet, tillgodoräknas där? Hur hanteras sån´t egenligen?

Har frågat syo på universitet och högskola om annat redan, så jag testar här innan jag försöker igen hos dem.
Susanne 2008-03-06 01:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-07
Hej
Jag tror int det är några krav på en högskoleexamen mer än att man ska läst 80 poäng(gamla poängberäkningen). Det är inte så vanligt att man tar ut en sådan examen. Visst kan du läsa kurserna på olika lärosäten och begära ut en examen på det sista.
""Man kan få ut en examen enligt de gamla reglerna om manpå börjat en utbildning före 1 juli 2007 dock länmgst t o m 2015. Jag vet inte om man räknar det """"som påbörkat"""" om man läst en kurs. Jag tror ändå det är bätre att plocka ut en examen enligt det nya systemet.""
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: