Arbetskonsulent utbildning?

Jag undrar vad man behöver för utbildning för att bli arbetskonsulent.  Jag har kikat på jobb och utifrån jobbbeskrivningarna skulle man kunna vara utbildad arbetsterapeut eller socionom. Finns det någon särskild utbildning för att bli arbetskonsultent?
Jessika 2008-03-11 01:16

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-11
Hej
Det finns ingen direkt utbildning til arbetskonsulent men lämplliga utbildningar kan vara som du säger socionom men också studie- och yrkesvägledare. Det finns en KY-utbildning aktvieringspedagog(finna två olika inriktnngar) som kanske också kan vara en lämplig utbildning.
http://www.ky.se/hittautbildningar.4.74bbb48411596a9428f80004320.html
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: