minskat platser

Hej. jag undrar varför där står på vhs antagningsstatistik 80 platser på ett program o sen när jag tittar i vhs katalogen på studera för ht 2008 så står där 30 platser på det programmet. HUr kan de ha minskat så eller stämmer inte alltid de platser som anges i vhs katalogen med hur många som verkligen antas vid urvalen?
Sandra lagerholm 2008-03-11 01:16

Kommentarer:


Sussi 2008-03-11
Antalet platser till en utbildning kan mycket väl ha ändrats inför antagningen till ht 2008 jämfört med andra terminer.

Jag antar att det inte är antagningsstatistik för ht 2008 som du kollat på, för de siffrorna tror jag inte finns ännu för att sista antagningsdagen för det (15 april) inte har passerats.

Är antagningsstatistiken som du kollat på, som säger 80 platser, från en annan termin så är det nog sant att det är annan siffra för ht 2008 på den utbildningen om det står i vhs katalog för ht 2008. Det kanske har gjorts en ändring på högskolan/universitetet som håller i utbildning som i sig resulterats i färre platser där.

Skriv kommentar: