Betyg

Hej, jag har läst special idrott 200p. Problemet är att skolan inte vill lägga det i slutbetyget utan de säger att det ska vara på nåt samlat betygsdokument. En vän påstår att det kmr räknas in i snitte ändå om man söker innan 2010. Vad händer om man söker efter 2010, räknas det inte då?
Johan 2008-03-11 01:16

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-11
Hej
Det är du som avgör om betyget ska ligga slutbetyget eller på ett samlat betygsdokument. Går du ut gymnasiet 2010 så måste alla utökade kurser markeras och då räknar de endast med ifall det krävs för behörigheten. Ska slubetyget skrivas ut före 2010 så är det lämpligt at ta med idorttsbetyget i slubetyget ifall det höjer inte annars.
Men det är du som bestämmer det.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: