Socionom/Jurist+mänskliga rättigheter

Hej! I framtiden vill jag ha ett jobb där jag kan göra en nytta - antingen med inriktning på människor i vårt samhälle eller världen. Jag vill läsa min master i mänskliga rättigheter. Frågan är vilken bas som är bäst. Vad jag vet säkert är att jag vill ha en yrkesexamen.
1. Skulle du rekommendera socionomutbild. eller juristutbildn. för att få den bästa möjliga utbildningen som leder till jobb?
2. Vilka jobb leder en master i mänskliga rättigheter till exakt? (Jag vill ha ett jobb där jag kan jobba med olika projekt och vara aktiv.)
3. Kan du rekommendera ett bra universitet i ett fransktalande land med masterutbild. i mänskliga rättigheter? Tack på förhand!
Sara 2008-03-11 01:17

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-12
Hej
Antinge kan du läsa till jurist och därefter läsa en master inom Human rights law. Du kan också läsa en kandidatexamen och därefter söka en master. Kravet kan då vara att din kandidatexamen ska innehålla minst antal poäng i samhällsvetenskap. Jag tror det är ett bättre alternativ än socionom. Väljer du juridik så har du chans att söka en plats till UD och deras handläggarutbildning som kan leda till arbete inom FN, EU.  Möjliga arbetsplatser efter den en mer allmän utbildning inom området kan vara statliga och kommunala myndigheter som t ex Migarationsverket eller frivilliga organsiationer. Raoul Wallenbers institute i Lund anger enelskspråkiga masterprogram i andra länder dock ej i Frankrike. Du hitar programmen o om du går in på länken under Academic studies och Master Programs abroad
Hälsningar Chris, www.syoguiden.cod
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: